niedziela, 28 stycznia 2018

Zapraszamy :-)

Jesteśmy osobami zaangażowanymi w działania Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Sieci w naszej szkole. Będziemy zamieszczać tu bieżące wiadomości na tematy związane z bezpieczeństwem w Internecie i ochroną danych osobowych, ciekawe linki, publikacje. Liczymy, że stworzymy miejsce przyjazne i przydatne, w którym będzie można znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was kwestie, w którym będziecie mogli czuć się na tyle swobodnie i bezpiecznie, że podzielicie się z nami, jeżeli coś Was zaniepokoi. Zachęcamy do korzystania, do zgłaszania pomysłów, pytań i wątpliwości.

DBI

6 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Day – SID)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. To okazja to inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

 Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie:
https://www.saferinternetday.org/
Dzień 6 lutego będzie momentem kulminacyjnym 14. edycji tego wydarzenia w Polsce.
Ilustracja pochodzi z witryny https://www.saferinternetday.org/
Organizatorem wydarzenia  ̶ Dzień Bezpiecznego Internetu  ̶ w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Obie te instytucje zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do organizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m. in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie http://www.saferinternet.pl/
Ta niezwykła inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
Podczas obchodów DBI organizatorzy chcą szczególnie podkreślić potencjał Internetu, który dzieci i młodzież mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Co roku Centrum Programu Safer Internet podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji powyższych celów. Jednym z nich jest organizacja konferencji z okazji DBI, adresowanej do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi.

Dla lokalnych organizatorów DBI przygotowywany jest także konkurs na najciekawszą inicjatywę. Lokalni organizatorzy otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych pomocnych w organizacji obchodów, a także zaświadczenie o udziale w akcji DBI.

DODO

Chroń swoją prywatność – unikniesz problemów. Takie jest główne przesłanie obchodzonego od 2006 roku Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
Ilustracja pochodzi z witryny http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9749/j/pl
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie, odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty, konkursy i wystawy uświadamiające, jak niebezpieczne skutki przynieść może nieuwaga lub zbytnia niefrasobliwość w udostępnianiu naszych danych osobowych.

Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 roku.
W 2018 roku świętujemy zatem ten dzień po raz dwunasty.